info@hoekstraarchitecten.nl

t 023 531 06 16
f 023 531 09 35

Postbus 3273  2001 DG  Haarlem
Surinameweg 2  Haarlem

Projecten

Bij ieder project zoeken wij naar de juiste balans in een ontwerpidee. Vaak worden door ons voor dit doel alternatieven ontwikkeld. Het stimuleert de dialoog met de opdrachtgever. HoekstraArchitecten is namelijk wars van prima donna gedrag. Gedurende het proces wordt met behulp van schetsen, tekeningen, perspectieven en maquettes een betrouwbaar
inzicht gegeven in de stand van de ontwerpmogelijkheden. Onze kennis op het gebied van energiezuinig en duurzaam bouwen vindt toepassing binnen hoogwaardige architectuur en degelijke bouwkundige oplossingen. De voorwaarden voor ieder project, zoals haalbaarheid, bouwkosten, planning en projectorganisatie, worden steeds actief bewaakt.