voorbeeld
info@hoekstraarchitecten.nl

t 023 531 06 16
f 023 531 09 35

Postbus 3273  2001 DG  Haarlem
Surinameweg 2  Haarlem

Welstand

De welstandstoets is in het kader van de deregulering op de politieke agenda gezet. Maar de beoordeling vormt een vast onderdeel van de aanvraag voor een bouwvergunning. Sinds het ontstaan van gemeentelijke welstandsnota’s is het persoonlijke in de advisering teruggedrongen. De vraag blijft actueel of de balans door zal slaan naar liberalisering of dat de
waarden van de openbare ruimte bewaakt zullen blijven. Als architect-voorzitter van een welstandscommissie heeft Geert Hoekstra veel ervaring opgebouwd met de hantering van criteria. Mede op basis van deze competentie wordt regelmatig geparticipeert in projectgroepen rond total engineering of bij welstandsvraagstukken op uiteenlopende schaalniveau's.