voorbeeld thumb thumb thumb thumb thumb thumb

Paswerk Bedrijven

De pragmatische organisatie van een bedrijfsgebouw verhinderde niet dat de uiterlijke verschijningsvorm en het interieur van deze sociale werkplaats beheerst wordt door de menselijke maat. De architectuur wordt bepaald door het ritme van het golvende daklandschap, de geschakelde volumes,

de expressieve daklichten en patios. Een interne route rijgt alle bedrijfsonderdelen aan een. Het centrale magazijn is uitgerust voor verschillende laad en los mogelijkheden. Als onderdeel van de landschappelijke inpassing werd een brede watergang aangelegd met rietkragen en wilgen.