voorbeeld
info@hoekstraarchitecten.nl

t 023 531 06 16
f 023 531 09 35

Postbus 3273  2001 DG  Haarlem
Surinameweg 2  Haarlem

Herbestemming

De bestaande gebouwde omgeving vertegenwoordigt veel maatschappelijke kapitaal. Duurzaamheid is gediend met hergebruik in plaats van sloop. Beide constateringen versterken de behoefte om  verouderde structuren te renoveren of van een nieuwe functie te voorzien. Opgaven waarbij de continuïteit van een
straatbeeld wordt bewaakt, vormen voor HoekstraArchitecten een grote ontwerpuitdaging. Alleen na een zorgvuldige inventarisatie van de plek kan daarop een antwoord volgen. In het ene geval in contrast, in het andere geval in harmonie. Wanneer zorgvuldig wordt ontworpen, blijkt er geen vast recept te bestaan.