voorbeeld
info@hoekstraarchitecten.nl

t 023 531 06 16
f 023 531 09 35

Postbus 3273  2001 DG  Haarlem
Surinameweg 2  Haarlem

Interieur

De eerste interieurontwerpen werden gemaakt als vervolg op de architectuuropdracht. Aanvankelijk gericht op de publieksruimten van de gebouwen, heeft dit zich verder ontwikkeld tot het vormgeven van kantoorinnovaties voor toonaangevende organisaties. Bij deze opgaven raak je al snel aan het begrip ‘branding’. De definitie hiervan en een dieper
inzicht in de projectdoelstellingen en interne bedrijfsprocessen wordt in de meeste gevallen aangereikt door specialisten. De verfijning die een interieurontwerp vraagt maakt dat het meer eist dan het wisselen van schaalniveau. De visuele, functionele en behaaglijkheideisen die aan een interieur gesteld worden vormen immers maatwerk voor de organisatie!