voorbeeld
info@hoekstraarchitecten.nl

t 023 531 06 16
f 023 531 09 35

Postbus 3273  2001 DG  Haarlem
Surinameweg 2  Haarlem

Nieuwbouw

Na eeuwen wordt er nog steeds veel gebouwd met balken en bakstenen. Maar de ontwikkeling in de technologie en het bouwproces, de steeds veranderende maatschappelijke eisen en het toegenomen aantal partijen hebben de opgave complexer gemaakt. Bij nieuwbouw ontstaan de meeste innovaties door het combineren van de
kennis van disciplines. HoekstraArchitecten is een teamspeler in het proces waarin deze disciplines samen een optimaal eindproduct ontwikkelen. We zijn generalist omdat we ons breed op het vak oriënteren, maar specialist in het samenbrengen van de diverse deelaspecten binnen het ruimtelijk ontwerp.