voorbeeld
info@hoekstraarchitecten.nl

t 023 531 06 16
f 023 531 09 35

Postbus 3273  2001 DG  Haarlem
Surinameweg 2  Haarlem

Masterplan

Door middel van een masterplan kan een ontwerpopgave die bestaat uit veel aandachtsvelden of deelopgaven met een zwaartepunt in de vormgeving in een gemeenschappelijk kader worden gevat. De planontwikkeling en voortgangsbewaking is dan gestoeld op een breed geformuleerd fundament. Gedurende het proces van ontwikkeling dienen zich situaties
aan waarin de positie van het plan ondersteund of uitgedragen moet worden. De architect heeft het vermogen een brug te slaan tussen de abstracties en de geplande werkelijkheid en de maatschappelijke of lokaal politieke context. Niet zozeer als marketeer, maar de opdrachtgever onafhankelijk in een vertrouwenspositie terzijde staand.