voorbeeld thumb thumb thumb thumb thumb thumb

European Patent Office

Het European Patent Office is een internationale organisatie met kantoren in Berlijn, München en Rijswijk. Het sterk juridisch technische proces rondom de patentverlening vraagt om gekwalificeerde medewerkers afkomstig uit de verschillende participerende landen. Ter ondersteuning van deze organisatie werden in dit plan een uitgebreid aantal centrale voorzieningen gerealiseerd. Door de groei van het aantal patentaanvragen werd naast het uit de zestiger jaren daterende hoogbouwkantoor het naburige voormalige Shellkantoor betrokken. De afstand tussen beide voordeuren bedraagt echter 260 meter. Het nieuwe verbindingsgebouw (12.500 m²) is ontworpen als hoofdentree voor bezoekers voor het totale complex. De belangrijke interne verbindingsroute tussen de bestaande gebouwen
loopt langs een met glas overkapte botanische tuin. Deze tuin scheidt de centrale entreehal van het elfhonderd zitplaatsen tellende  bedrijfsrestaurant. Onder de bedrijfskeuken ligt op straatniveau het logistieke knooppunt van het complex met laad- en losperrons voor vrachtwagens.
Een onderdeel van de uitbreiding van het European Patent Office vormt het congrescentrum van 4.600 m². Dit centrum
werd geheel binnen een bestaande bouwkundige structuur ingepast. De ruimte moet op verschillende manieren kunnen worden gebruikt. Voor de plenaire vergadering van de organisatie is het presidium gesitueerd binnen een vaste cirkelvormige opstelling. Wanneer de zaal voor conferenties gebruikt wordt, kan de zaalcapaciteit worden opgevoerd tot 900 zitplaatsen.