info@hoekstraarchitecten.nl

t 023 531 06 16
f 023 531 09 35

Postbus 3273  2001 DG  Haarlem
Surinameweg 2  Haarlem

Advies

Dankzij de uitgebreide ervaring binnen een breed scala aan projectorganisaties en ontwerpvelden kunt u ook een beroep doen op HoekstraArchitecten voor advisering op het brede gebied van bouw en ontwerpprocessen.
Heeft u behoefte aan ondersteuning voor uw visieontwikkeling, projectopzet of vergunningentraject, dan kunnen wij u waarschijnlijk met een productief advies ter zijde staan of deelwerkzaamheden voor u uitvoeren.