info@hoekstraarchitecten.nl

t 023 531 06 16
f 023 531 09 35

Postbus 3273  2001 DG  Haarlem
Surinameweg 2  Haarlem

Ontwerp

Ieder ontwerpproces heeft iets avontuurlijks omdat de uitkomst nieuw is, anders dan wanneer met vaste componenten worden gewerkt. Een geslaagd ontwerp vormt een synthese tussen creatieve en praktische afwegingen. Voor HoekstraArchitecten is daarom het opbouwen van ervaring en het onderhouden van actuele kennis
van evenveel belang als het hebben van een open ontwerpopvatting.
Naast nieuwbouw ontwerpen wij renovaties, herbestemmingen en interieurs.
Wij doen waarin we goed zijn, het ontwerpen en technisch uitwerken. Wij coördineren de werkzaamheden van de andere bij het project betrokken specialisten.